Årsmöte 2019

Välkommen till årsmöte och 90-årsjubiléum!

lördagen den 25 maj kl 13.00 i Stora Ladan.

Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

Share