Årsmöte 2019

Välkommen till årsmöte för nya och gamla medlemmar!

lördagen den 25 maj kl 13.00 i Stora Ladan.

Väddö hembygdsförenings 90-årsjumbileum med återblickar, framtidsvisioner och utmärkelser.

Vi bjuder på kaffe med festfika. Musikunderhållning.

Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

Share