Vägmätning och milmärkning

Artikel om hur och var vägmärken sattes upp i Uppland, enligt Upplands vägbok 1651. Vägen från Stockholm “åt Kongzbryggian och Krogen wid Grisslehampn” (avser gamla Grisslehamn) beskrivs med var markeringarna sattes upp. Detta gjordes eftersom bönderna friades från “friskjuts” och en ny Läs mer…

Share

Nybyggare i Kista

Livet på Kista är inte bara berättelsen om dess ägare och deras familjer. På gården bodde även en arbetarfamilj som under 1800-talet var Kista trogen i tre generationer. Den som förde dit släkten var nybyggaren Erik Larsson.   Sammanställt av Lars-Erik Norlin Läs mer…

Share

Nödmynt

När Karl XII slutade sin bana vid Fredrikshald den 30 nov,1718 efterlämnade han ett i grund utarmat folk. Stora ofreden hade räckt i nära två årtionden och den hade uttömt landets alla krafter. Männen stupade eller blev fångar i Ryssland. Läs mer…

Share