Väddö socken

Historik Väddö socken omnämns för första gången i de skriftliga källorna 1314. De vodho. Väddö har föreslagits innehålla ordstammen i det fornsvenska verbet vedha, jaga, fiska. Det kan även betyda skogsön. Ved (fornsv vid her, ved skog) uttalas på Väddö Läs mer…

Share

Kontakta föreningen

E-post:   info@vaddohembygdsforening.se Postadress: Väddö Hembygds- och Fornminnesförening Granbarrsvägen 2 764 30  Väddö Du kan också kontakta någon av föreningens styrelsemedlemmar, se Styrelsen. Medlemsfrågor kan du skicka till: kista.hembygdsgard@gmail.com          

Share