Bli medlem

Medlemsavgift 2019: 

Vuxen:  150 kr. 
Barn och ungdom: 20 kr. 

Betalas in på Väddö hembygds- och fornminnesförenings pg 101 58 87-1.

Kom ihåg att uppge ditt namn, din adress och e-postadress.

Skicka till: info@vaddohembygdsforening.se

 

 

 

Share