Styrelsen 2019 – tillsvidare

Följande personer valdes till styrelseledamöter i Väddö hembygds- och fornminnesförening vid ordinarie årsmöte i maj 2018. Carina Bäckström Ordförande 070 – 284 14 21 0176 – 500 20 carina.backstrom44@telia.com Granbarrsvägen 2, 764 30 Väddö       Anneli Lennartsson Sekreterare/Medlemskassör/vice Läs mer…

Share

Bli medlem

Medlemsavgift 2019:  Vuxen:  150 kr.  Barn och ungdom: 20 kr.  Betalas in på Väddö hembygds- och fornminnesförenings pg 101 58 87-1. Kom ihåg att uppge ditt namn, din adress och e-postadress. Skicka till: info@vaddohembygdsforening.se      

Share

Stadgar

S t a d g a r för Väddö Hembygds- och fornminnesförening antagna den 14 maj 2016 ersättande tidigare stadgar från 2010   § 1 Syfte Väddö Hembygds- och fornminnesförening har till syfte att stärka och utveckla hembygdsintresset inom Väddö Läs mer…

Share