Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll fört vid årsmöte med Väddö Hembygds- och fornminnesförening lördagen den 26 maj 2018 på Kista hembygdsgård 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Carina Bäckström öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. En tyst minut hölls för de föreningsmedlemmar som avlidit under Läs mer…

Share

Styrelsen 2022

Följande personer valdes till styrelseledamöter i Väddö hembygds- och fornminnesförening vid ordinarie årsmöte 2020. Anneli Lennartsson ordförande Telefonnummer:  073 – 229 65 65             Maya Lööf    Kassör/ Ansvarig för hemsidan         Läs mer…

Share

Bli medlem

Medlemsavgift 2022.  Vuxen:  150 kr.  Barn och ungdom: 20 kr.  Betalas in på Väddö hembygds- och fornminnesförenings bg 5536-6900 Kom ihåg att uppge ditt namn, adress och din e-postadress. Skicka till: info@vaddohembygdsforening.se      

Share

Stadgar

S t a d g a r för Väddö Hembygds- och fornminnesförening antagna den 14 maj 2016 ersättande tidigare stadgar från 2010   § 1 Syfte Väddö Hembygds- och fornminnesförening har till syfte att stärka och utveckla hembygdsintresset inom Väddö Läs mer…

Share

Krogarhagen

Grisslehamn (idag benämnt Gamla Grisslehamn) är en historisk plats för överfarter till Åland. Härifrån har varor, personer och post fraktats över havet från vikingatiden (800-1100 e. Kr) fram till år 1755. Därefter förlades överfarten till en plats på norra Väddö Läs mer…

Share

Kasberget

Gamla Grisslehamns vårdkase Upptäckte kasvakten fiender på havet satte han eld på risverket och från kase till kase förmedlades budskapet om den annalkande faran och försvaret kunde mobiliseras. I vilken mån detta varningssystem verkligen användes är dock oklart. Sannolikt hade Läs mer…

Share