Föredrag på biblioteket, Älmsta

Om Kista hembygdsgård

Medlemmar från Väddö hembygds- och fornminnesförening berättar om
Kista hembygdsgård, dess museum och köksträdgård.

 

Måndagen den 29 april 2019 på Väddö bibliotek

Välkomna!

Share