Verksamhetsberättelse 2016

Väddö Hembygds- och fornminnesförening.

Föreningen bildades 1929 och blev ägare till Kista 1947. Föreningen äger även Krogarhagen och Kasberget i Gamla Grisslehamn.

Styrelsen: Styrelseledamöter under 2016: Carina Bäckström ordf., Anita Kullerstedt vice ordf., Lennart Björklund kassör, Anneli Lennartsson sekr. tillika medlems-kassör, övriga ledamöter är Ulf Crona, Sten Pettersson, Ylva Linder, Per Öhman, Calle Paulsson. Revisorer: Hans Lundin och Peter Hagqvist, revisorssuppleant Bertil Malmfält. Valberedning: Arne Johansson, Laila Lundqvist, Kjell Westerberg.

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden förutom bygg-, skogs-och naturvårdsmöten, arbetskvällar och städdagar. Föreningen hade 503 medlemmar i december 2016. Förutom årsmötet var också Höstkvällen ett medlemsmöte. Stadgeändringen om tidpunkt för årsmöte godkändes vid bägge tillfällen.

Styrelsen har under året i samarbete med intresserade medlemmar gjort ett betydande arbete för att bevara gården och föremålen, visat gården för många besökare och grupper, skolklasser och midsommarfirare, spelmän och turister. Glädjande nog beräknar vi att ca 3000 personer besökte Kista sommaren 2016. Nya ladan hyrts ut till bröllop och andra kalas. Hemsidan sköts av Anita Kullerstedt

På Stockholms läns årsmöte i Haninge deltog Lennart och Maine, Carina och Arne. Lennart Björklund tilldelades Hembygdsförbundet förtjänstdiplom för sitt långa (minst 25 år) och trogna arbete som Väddö Hembygdsförenings revisor och kassör.

Naturvården. Hembygdsföreningen äger ju inte bara de 20 husen utan också betesmarker, åkrar, skog och väg. Den lantliga miljön med betande ungdjur, blommande hagar, stenrösen och skogsgläntor beundras av besökarna och arbetet att sköta detta idylliska landskap kräver alltmer arbete. Under året har just naturvården samlat flitiga medlemmar vid flera tillfällen. Norrtälje Naturvårdsstiftelse med arbetsledare Tobias Nilsson har bidragit med kunnande och energiskt arbete och vi har röjt i Källholmen för att återskapa betesmark samt fått mängder av enestörar till vårt gärdsgårdsbygge. Stigen till Mossberget med sina rågångsrösen har återigen röjts och markerats med snitslar samt nya och fler skyltar. Arbetet utfördes våren 2016 av Carina och Arne. Sten har hela sommaren skött de stora gräsytorna på ett föredömligt sätt. Hans Lundin och Leif Lennartsson eldade upp den stora, gamla rishögen en snöig vinterdag. Rapport från den fina Köksträdgården bifogas.

Skogen. Enligt tidigare beslut och på Kjell Anderssons inrådan har ett skogsskifte vid Kista Havet och skog längs vägen upp mot Kista samt öster om parkeringen avverkats under hösten 2016. Holmen Skog har utfört arbetet och Sten Pettersson är föreningens skogsansvarige. Plantering kommer att ske våren 2017.

Midsommarfesten besöktes av ca 2000 personer. Många hjälpsamma medlemmar (ca 50st) hjälptes åt att skapa denna årliga folkfest för väddöbor och sommargäster. Alla gjorde en strålande arbetsinsats. Särskilt bör nämnas Jörgen Toresson med vänner som återigen förgyllde midsommaren med äkta spelmansglädje. Det var stor åtgång på kaffepåsar, glass, varmkorv och lotter. Fiskdammen och ponnyridningen gillades av barnen. Intresset att bese museum och mangården under festen har ökat.

Det nödvändiga men inte så enkla arbete med att lägga vasstak påbörjades med ledning av Claes Holmström och Arne. Simon, Magnus, Leif och Anneli hjälpte till. Sten bidrog med byggställningar. Arbete fortsätter under sommaren 2017.

Hembygdsåret 2016 uppmärksammades över hela landet. Berättande i alla former var årets tema. På Norrtälje Museum visade under sommaren kommunens hembygdsföreningar föremål ur sina samlingar. Vi hade under juni månad en monter där vi visade leksaker, foton från Rumpudden genom tiderna, avrättningsbilan, textilier m.m. ur Kistas rika förråd. Ylva och Carina ansvarade för VHFFs del av ” Från sjöfart till luktsudd”.

Höstkvällen hade vi Berättarafton då vi fick höra hemska historier om Svarta damen och om Kas-Fina, Klockviken och mycket annat från Väddös horisont. En uppskattad kväll som avslutades med äppelkaka och vaniljsås.

Styrelsen har under sommaren gjort två intressanta studiebesök. Den 9 maj besöktes Simpnäs redargård och Björkö sjöfartsmuseum tillsammans med Staffan och Laila Lundqvist och den 22 augusti fick vi en visning av Loskälvagården av Lohärads Hembygds- förening. Anneli och Leif deltog i årets Budkavle i Riala och Vira bruk.

Visning av gården har i år skett på söndagar och måndagskvällar. Fotoutställningen i museet har även i år varit mycket uppskattad precis som kläderna från 50- talet. Förskolan och några skolklasser har som vanligt hälsat på, Anhörigföreningen från Norrtälje samt flera olika kamratgäng har också besökt Kista för visning.

Flera bodar har städats men mycket av detta tidsödande arbete återstår. Det trasiga brunnslocket har ersatts med en pump genom Calles försorg. Hans Lundin har satt upp ny lampa vid parkeringen och dragit nya ledningar i 20-talslägenheten. Sten har gjort två nya grindar och Per har målat dem. Gunnar Vass har gjort nya luckor till lilla torpstugan.

Vi firade Thure Herbertsson på hans 90-årsdag. Thures skrift ”Sista folket på Kista” är ett viktigt dokument om gårdens historia.

Vår monter står numera på Kröns. Ulf ansvarar för att innehållet byts varje månad.

Brandsyn har utförts under vecka 15 av Anticimex brandskydd.

Byarna Söderfjäll och Norrfjäll har spännande historia som berättades kunnigt av Stig Nyström och Ulf Sporrong på årets byvandring.

Sommargudstjänsten samlade i år ca 100 deltagare. Föreningens medlemmar hjälptes åt att baka till fikat som föreningen bjöd på. ICA-Supermarket har bakat sommaren behov av bullar till ett reducerat pris, tack Mats.

På Spelmansstämman den 2 juli visade vi Simes-Villes nyckelharpa. Detta mästerverk uppmärksammades också på Simes-Villejubileet på Arholma.

Kvitterkvällsavslutning hölls traditionsenligt 4 augusti. IOGT-NTO var arrangör.

Kistadagen var årets välbesökta höjdpunkt. Gärdsgårdsbygget, visningen av gården, vasstaket, och köksträdgården, hantverkarna och försäljning av fika, honung och flädersaft avslutade en lyckad säsong.

Under året nytillkomna medlemmar hälsa varmt välkomna!

Styrelsen för Väddö hembygdsförening framför här ett stort tack till alla som hjälper oss att genom medlemskap, gåvor av föremål, penninggåvor och arbete att göra det möjligt att följa devisen:

För kommande generationers rätt till ett levande kulturarv.”

Väddö april 2017

Carina Bäckström ordf. Anneli Lennartsson sekr. Lennart Björklund kassör

Anita Kullerstedt Sten Pettersson Ylva Linder

Ulf Crona Per Öhman Calle Paulsson

 

Share