Styrelsen 2019 – tillsvidare

Följande personer valdes till styrelseledamöter i Väddö hembygds- och fornminnesförening vid ordinarie årsmöte i maj 2018. Carina Bäckström Ordförande 070 – 284 14 21 0176 – 500 20 carina.backstrom44@telia.com Granbarrsvägen 2, 764 30 Väddö       Anneli Lennartsson Sekreterare/Medlemskassör/vice Läs mer…

Share

Bli medlem

Medlemsavgift 2019:  Vuxen:  150 kr.  Barn och ungdom: 20 kr.  Betalas in på Väddö hembygds- och fornminnesförenings pg 101 58 87-1. Kom ihåg att uppge ditt namn, din adress och e-postadress. Skicka till: info@vaddohembygdsforening.se      

Share

Stadgar

S t a d g a r för Väddö Hembygds- och fornminnesförening antagna den 14 maj 2016 ersättande tidigare stadgar från 2010   § 1 Syfte Väddö Hembygds- och fornminnesförening har till syfte att stärka och utveckla hembygdsintresset inom Väddö Läs mer…

Share

Krogarhagen

Grisslehamn (idag benämnt Gamla Grisslehamn) är en historisk plats för överfarter till Åland. Härifrån har varor, personer och post fraktats över havet från vikingatiden (800-1100 e. Kr) fram till år 1755. Därefter förlades överfarten till en plats på norra Väddö Läs mer…

Share