Berättelser över minnen från Kista Hembygdsgård Sammanställda av Thure Herbertsson – 2020/21 Hembygdsgården/Jordbruksmarken

För att kunna bläddra och se hela berättelsen behöver du klicka på dokumentet. Då dyker det upp en ram i nederkant där det går att bläddra i det.  Som vanligt måste man klicka på rubrik eller bild för att se Läs mer…

Share

Minnen av sista folket på Kista – En familjetragedi

Nedtecknat av Thure Herbertsson, januari 2014.  Minnen-av-Kista-vers-3.pdf   Först Kistafolkets egen berättelse om sin gård genom bokförlaget  Svensk Hembygd från 1937. Gårdens ägare från 1919.     Syskonen Viktoria f. 1890 (Foton från ungdomsåren) och Titus f.1895 Mina minnen av Kistafolket Kistafamiljen: Läs mer…

Share

Vägmätning och milmärkning

Artikel om hur och var vägmärken sattes upp i Uppland, enligt Upplands vägbok 1651. Vägen från Stockholm “åt Kongzbryggian och Krogen wid Grisslehampn” (avser gamla Grisslehamn) beskrivs med var markeringarna sattes upp. Detta gjordes eftersom bönderna friades från “friskjuts” och en ny Läs mer…

Share