Gamla Grisslehamn

Föreningen är sedan 1937 ägare till Krogarhagen och Kasberget i Gamla Grisslehamn. Rester av båtlämningar kan ses c:a 30 m upp från stranden. Den officiella postvägen från Stockholm till Finland gick via Gamla Grisslehamn, från 1638 till 1754, då postgången flyttades till nuvarande Grisslehamn.

Grisslehamn (idag benämnt Gamla Grisslehamn) är en historisk plats för överfarter till Åland. Härifrån har varor, personer och post fraktats över havet från vikingatiden (800-1100 e. Kr) fram till år 1755. Därefter förlades överfarten till en plats på norra Väddö som då fick namnet Nya Grisslehamn (idag benämnt Grisslehamn).

Share