Norrsund

Norrsund på centrala Väddö finns nämnd från tidigt 1400-tal. Följande text är hämtad från Edvins Gustavssons bok om Väddö socken. Om Norrsund Norr- och Södersund nämns som skilda byar 1409, men sedan heter det länge efteråt blott Sund, såsom 1493 Läs mer…

Share