Kista

Kista är Väddö Hembygds- och fornminnesförenings gård som visas upp en välbevarad miljö. Den överlevde rysshärjningarna på 1700-talet då många byar och miljöer brändes ner. Mer om aktiviteterna kan läsas om i fliken Kista hembygdsgård och på hemsidans förstasida. Följande Läs mer…

Share