Väddö hembygds- och fornminnesförening

Föreningen bildades den 2 juni 1929 och målsättningen med verksamheten beskrivs i stadgarna

att stärka och utveckla hembygdsintresset inom Väddö socken. Detta vill den göra dels genom upplysningsverksamhet, dels genom att söka åstadkomma en gammal Roslagsgård och genom att uppsamla och tillvarataga gamla kulturföremål, som äro i fara att försvinna. I samma syfte vill föreningen, i samarbete med alla inom socknen verkande ideella föreningar, arbeta för ett sunt nöjesliv bland annat genom tillhandahållande av plats för idrottsutövande och på detta sätt främja utvecklingen av ett sunt idrottsliv.”

Vid föreningens bildande köptes mark i Hammarby för att användas som idrotts- och festplats. Här firades midsommar med andra föreningar i Väddö under några år. Den 7 november 1933 såldes festplatsen Vikingalunden till Väddö Idrottsförening.

Genom ett gåvobrev av Greta och Wilhelm Mattsson (föreningens ordförande 1929-1961) fick föreningen områdena Krogarhagen och Kasberget vid Gamla Grisslehamn. Området invigdes vid en stor hembygdsfest den 14 maj 1937. Landshövdingarna i Stockholms och Uppsala län medverkade och 1500 deltagare från hela Uppland var samlade.

Genom en donation, av änkefru Charlotta Eriksson i Kista, övertog föreningen den gamla Kistagården vid hennes bortgång 1947. Gården har bevarats och utvecklats genom förenings verksamhet och visningar av gården och dess samlingar sker sommartid. Gården är numera klassad som byggnadsminne av länsstyrelsen i Stockholms län. Kista består av 21 byggnader och visar boende- och bruksmiljöer från 1700-, 1800- och 1900-tal. Varje sommar ordnas olika evenemang med bl.a. ett midsommarfirande som samlar upp till 2500 deltagare.

 

Share