Östernäs

Följande text är hämtad från Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Östernäs De bägge Näs-byarna i Väddö var på 1550-talet på förslag till en av de s. k. avelsgårdar, för vars inrättande överallt i riket Gustaf Vasa denna tid Läs mer…

Share