Mälby

Mälby, nära Väddö kyrka och mitt på Väddö nämns i skrifter från tidigt 1400-tal. Följande text är hämtad från Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Mälby Nils i Maedheby nämns 1409 och Matts i Medelby 1493. År 1557 var Läs mer…

Share