Edeby

Finns nämnd i skrifter från 1400-talet. Länk till hemsida om Edeby:http://www.edeby-by.se/ Följande text är utdrag ur Edvins Gustavssons bok om Väddö socken.  Om Edeby Förste kände bonden i Edeby är en Jöns Olsson 1493. På hans tid utgjordes byn dels Läs mer…

Share