Massum

Massum finns nämnd i skrifter från 1500-talet. Följande text är hämtad från Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Massum Nils Larsson i Massum omtalas 1516, Per Larsson och Nils där­sammastädes 1542. Är 1545 omtalas Peder Larssons söner i Mas­sem, Läs mer…

Share