Berättelser över minnen från Kista Hembygdsgård Sammanställda av Thure Herbertsson – 2020/21 Hembygdsgården/Jordbruksmarken

För att kunna bläddra och se hela berättelsen behöver du klicka på dokumentet. Då dyker det upp en ram i nederkant där det går att bläddra i det.  Som vanligt måste man klicka på rubrik eller bild för att se Läs mer…

Share

Renovering av smedjan på Kista Hembygdsgård. Ett projekt med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Bakgrund Kista Hembygds och Fornminnesförening bildades 1929. Kista gård testamenterades 1946 till föreningen av gårdens sista ägare Charlotta Eriksson. Gården byggnadsminnesförklarades genom ett beslut av länsstyrelsen i augusti 2011.   Avskild från gårdens övriga bebyggelse ligger smedjan som tros vara Läs mer…

Share