Nu har jobbet i köksträdgården satt igång på allvar (Klicka på text, eller bild för att läsa mer)

I helgen jobbade vi med röjning och rensning efter vintern. Nästa fas är att iordningställa odlingsbäddarna inför sådd. Detta år är nr2 vilket betyder att vi roterar i fyra bäddar. Skyltar kommer finnas.   Våra hyresgäster sorkarna bor kvar! Stora Läs mer…

Share

Berättelser över minnen från Kista Hembygdsgård Sammanställda av Thure Herbertsson – 2020/21 Hembygdsgården/Jordbruksmarken

För att kunna bläddra och se hela berättelsen behöver du klicka på dokumentet. Då dyker det upp en ram i nederkant där det går att bläddra i det.  Som vanligt måste man klicka på rubrik eller bild för att se Läs mer…

Share

Renovering av smedjan på Kista Hembygdsgård. Ett projekt med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Bakgrund Kista Hembygds och Fornminnesförening bildades 1929. Kista gård testamenterades 1946 till föreningen av gårdens sista ägare Charlotta Eriksson. Gården byggnadsminnesförklarades genom ett beslut av länsstyrelsen i augusti 2011.   Avskild från gårdens övriga bebyggelse ligger smedjan som tros vara Läs mer…

Share