Husinge

Husinge finns med i skrifter från tidigt 1500-tal. Följande text är hämtad ur Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Husinge Sigge i Husinge nämns 1505 och 1519. En son till honom var säkert den Jon Siggesson, som 1557 innehade Läs mer…

Share