Krogarhagen

Grisslehamn (idag benämnt Gamla Grisslehamn) är en historisk plats för överfarter till Åland. Härifrån har varor, personer och post fraktats över havet från vikingatiden (800-1100 e. Kr) fram till år 1755. Därefter förlades överfarten till en plats på norra Väddö som då fick namnet Nya Grisslehamn (idag benämnt Grisslehamn).

Väddö Hembygds- och fornminnesförening blev år 1937 ägare av fastigheterna Krogarhagen 5:34 (Norrtälje Väddö-Hammarby 5:34) och Kasberget 5:35 (Norrtälje Väddö-Hammarby 5:35) genom gåvobrev från makarna Greta och Wilhelm Mattsson på Väddö Folkhögskola.

— Tack för att dessa områden tillhör oss alla!

Väddö Hembygds- och fornminnesförening

Share