Rangarnö

I skrifter från tidigt 1400-tal nämns Rangarnö. Länk till hemsida om Rangarnö:http://rangarno.se/ Följande text är hämtad från Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Rangarnö Peder i Rangarn nämns 1409 och 1424. Även 1493 förekommer en Peder i Rannegarn, och Läs mer…

Share

Östernäs

Följande text är hämtad från Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Östernäs De bägge Näs-byarna i Väddö var på 1550-talet på förslag till en av de s. k. avelsgårdar, för vars inrättande överallt i riket Gustaf Vasa denna tid Läs mer…

Share

Wästernäs

Följande text är hämtad från Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Västernäs Västernäs bestod vid mitten av 16:de seklet av fem hemman, i det att nr 3 och 4 fram till omkring 1589 hade samma ägare. Däremot torde nr Läs mer…

Share