Vägmätning och milmärkning

Artikel om hur och var vägmärken sattes upp i Uppland, enligt Upplands vägbok 1651. Vägen från Stockholm “åt Kongzbryggian och Krogen wid Grisslehampn” (avser gamla Grisslehamn) beskrivs med var markeringarna sattes upp. Detta gjordes eftersom bönderna friades från “friskjuts” och en ny Läs mer…

Share