Bli medlem

Medlemsavgift:  Vuxen:  100 kr.  Barn och ungdom: 20 kr.  Betalas in på Väddö hembygds- och fornminnesförenings pg 101 58 87-1. Kom ihåg att uppge ditt namn, din adress och e-postadress. Skicka till: kista.hembygdsgard@gmail.com    

Share