Årsmöte 2019

Välkommen till årsmöte för nya och gamla medlemmar! lördagen den 25 maj kl 13.00 i Stora Ladan. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Väddö hembygdsförenings 90-årsjumbileum med tillbakablickar, framtidsvisioner och utmärkelser. Vi bjuder på kaffe med festfika. Lotteri. Musikunderhållning med Jörgen och Lotta Motioner Läs mer…

Share

Bli medlem

Medlemsavgift 2019:  Vuxen:  150 kr.  Barn och ungdom: 20 kr.  Betalas in på Väddö hembygds- och fornminnesförenings pg 101 58 87-1. Kom ihåg att uppge ditt namn, din adress och e-postadress. Skicka till: info@vaddohembygdsforening.se      

Share