Bli medlem

Medlemsavgift 2019:  Vuxen:  150 kr.  Barn och ungdom: 20 kr.  Betalas in på Väddö hembygds- och fornminnesförenings pg 101 58 87-1. Kom ihåg att uppge ditt namn, din adress och e-postadress. Skicka till: info@vaddohembygdsforening.se      

Share

Midsommarafton 2019

Välkommen att fira sedvanlig midsommar på Kista hembygdsgård kl 13 – 16 med dans kring stången och spelmansmusik lotterier, kaffeservering, glass och korv visning av gårdar och museum. Ta med vackert väder!    

Share