Husinge

Husinge finns med i skrifter från tidigt 1500-tal. Följande text är hämtad ur Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Husinge Sigge i Husinge nämns 1505 och 1519. En son till honom var säkert den Jon Siggesson, som 1557 innehade Läs mer…

Share

Massum

Massum finns nämnd i skrifter från 1500-talet. Följande text är hämtad från Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Massum Nils Larsson i Massum omtalas 1516, Per Larsson och Nils där­sammastädes 1542. Är 1545 omtalas Peder Larssons söner i Mas­sem, Läs mer…

Share

Toftinge

Toftinge var platsen där ryssarna stoppades vid rysshärjningarna 1719. De fick vända åter mot havet när de mötte en mindre svensk här. Följande text är hämtad från Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Toftinge Stubbar tycks de ha varit, Läs mer…

Share

Elmsta

Älmsta, eller med äldre stavning: Elmsta, har ursprungligen varit en bondby med historiska forngravar som bevis för väldig tidig befolkning. Idag har tätorten en befolkning på ca 1100 invånare. Trenden är en sakta ökande befolkning. Följande text är ett utdrag Läs mer…

Share