Smedjans renovering i bild (klicka här eller på bilden så ser du flera bilder)

   

Första dagen och byggställning är på plats. Litet elverk behövs då det annars inte finns någon el vid smedjan. 

Litet fågelbo i fönstret 

 

Skorsten ovan tak är nu nertagen

 

Eldstadens botten är nu iordningställd 

Här är anslutningen ifrån bälgen, där luft ska pumpas in och hålla glöd i ässjan

 

Överdelen och rökgången putsade

Skorstenen börjar “växa” upp igen.

Nu har muraren gjort sitt och vi väntar på att plåtslagaren ska göra klart skorstenens krön. 

Ässjan  iordningställd. Ler och kalkbruk använt enligt gammalt vis. 

Bälgen fungerar och pumpar luft in mot härden. Den ska rengöras och lädret ska fettas in så att det inte spricker. 

Det blir en spännande fortsättning de närmaste dagarna då en del timmerstockar ska helt eller delvis bytas…

Share