Kistadagen 11 aug 13-16

Välkomna till Väddö hembygdsgård, Kista, i Senneby på den årliga Kistadagen! Då har vi visning av gårdens hus, köksträdgård, museets utställningar; gamla foton, redskap och mycket mer från förr. Hantverkare, bl a smide, kommer att finnas på plats. Det finns Läs mer…

Share

Bli medlem

Medlemsavgift:  Vuxen:  100 kr.  Barn och ungdom: 20 kr.  Betalas in på Väddö hembygds- och fornminnesförenings pg 101 58 87-1. Kom ihåg att uppge ditt namn, din adress och e-postadress. Skicka till: kista.hembygdsgard@gmail.com    

Share