Sommarlotteriet

Dragning av Kistas sommarlotteri kommer att ske på Kistadagen den 3 augusti. De lotter som fortfarande finns kvar nu efter midsommar, kommer att säljas på Elmstanatta den 26 juli vid Väddö hembygdsförenings bord i Elmsta Park. Välkomna dit!

Share

Mossberget

Nu kan du vandra uppför MOSSBERGET och få en härlig utsikt över levande, värdefull odlingsbygd och se ända till Ålands hav. Kistas del av Mossberget är sedan 2018 ett Naturvårdsområde särskild hänsyn ska tas till den orörda naturen. Stigen upp Läs mer…

Share

Bli medlem

Medlemsavgift 2019:  Vuxen:  150 kr.  Barn och ungdom: 20 kr.  Betalas in på Väddö hembygds- och fornminnesförenings pg 101 58 87-1. Kom ihåg att uppge ditt namn, din adress och e-postadress. Skicka till: info@vaddohembygdsforening.se      

Share