Bli medlem

Medlemsavgift 2022.  Vuxen:  150 kr.  Barn och ungdom: 20 kr.  Betalas in på Väddö hembygds- och fornminnesförenings bg 5536-6900 Kom ihåg att uppge ditt namn, adress och din e-postadress. Skicka till: info@vaddohembygdsforening.se      

Share