Mossberget

Nu kan du vandra uppför MOSSBERGET och få en härlig utsikt över levande, värdefull odlingsbygd och se ända till Ålands hav. Kistas del av Mossberget är sedan 2018 ett Naturvårdsområde särskild hänsyn ska tas till den orörda naturen. Stigen upp Läs mer…

Share

Kista

Kista är Väddö Hembygds- och fornminnesförenings gård som visas upp en välbevarad miljö. Den överlevde rysshärjningarna på 1700-talet då många byar och miljöer brändes ner. Mer om aktiviteterna kan läsas om i fliken Kista hembygdsgård och på hemsidans förstasida. Följande Läs mer…

Share