Mossberget

Nu kan du vandra uppför

MOSSBERGET

och få en härlig utsikt över levande, värdefull odlingsbygd och se ända till Ålands hav.

Kistas del av Mossberget är sedan 2018 ett Naturvårdsområde

särskild hänsyn ska tas till den orörda naturen.

Stigen upp är delvis brant, skyltar berättar om fornlämningar, rösen m.m.

Blå snitsel på uppvägen. Börja vid Gammelstugan.

Gul snitsel på nervägen.

Kom ihåg att stänga grindar, här finns betande djur som håller de vackra hagarna öppna.

När du kommer ner från berget finns två vägar för att komma tillbaka till Kista. Till höger kommer du samma väg som du gick dit.

Till vänster går du genom Kista mosse, förbi JÄTTEGRANEN och längs åkern till Kista vägen.

Väddö hembygds-och fornminnesförening

Share