Visning av Kista hembygdsgård 2018

Visning av Kista gård, museum och trädgård varje söndag och måndag från den 8 juli till och med den 6 augusti samt på Kistadagen den 11 aug 13-16.

Kaffestugan är öppen och föreningens medlemmar är värdar och visar runt.
OBS Söndagar kl 13:00 – 16.00, måndagar kl 17:00 – 20:00

 

Välkomna!

Share