Visning av Kista hembygdsgård 2019

Visning av Kista gård, museum och trädgård varje söndag och måndag från den1 juli till och med den 29 juli samt på Kistadagen lördagen den 3 aug 13-16.

Kaffestugan är öppen och föreningens medlemmar är värdar och visar runt.
OBS Söndagar kl 13:00 – 16.00, måndagar kl 17:00 – 20:00
Infart söder om golfbanan.

 

Välkomna!

Share