Verksamhetsberättelse 2017

Föreningen bildades 1929 och ur den tillkom Roslagens Sjöfartsminnesförening 1938. 1947 fick föreningen Kista gård genom arv efter Charlotta Eriksson och 1937 genom gåva av rektor W. Mattson Krogarhagen i G.Grisslehamn. Sedan 2011 är Kista hembygdsgård kulturminnesmärkt.

Styrelsen, som under 2017 haft 9 protokollförda sammanträden, består av Carina Bäckström ordf. Anita Kullerstedt vice ordf., Lennart Björklund kassör, Anneli Lennartsson sekreterare och medlemskassör, ledamöter: Ulf Crona, Ylva Linder, Calle Paulsson, Sten Pettersson, Per Öhman. Revisionen görs av Hans Lundin och Peter Hagqvist, revisorssuppleant Bertil Malmfält. Valberedning: Laila Lundqvist, Kjell Westerberg och Leif Lennartsson.

Medlemsantalet hade vid slutet av 2017 minskat till 400. Desto mer glädjande att det nog var rekord 2017 med ca 3500 besökare. Tyvärr kom inga skolklasser på besök detta år.

Naturvård. Att hålla diken, vägkanter, stängsel, stigen till Mossberget, ängar, husgrunder m.m. fria från sly kräver mycket arbete. Under våren fortsatte röjningen i Källholmen och längs vägen upp till Kista. God hjälp i detta har vi fått av Hans Lundin, Leif Lennartsson, Tobias Nilsson, Britt-Marie och Kenneth Nilsson samt Arne Johansson. Leif har sett till att riset har eldats på ett tryggt sätt. Fyra nya grindar har tillverkats med traditionella metoder av Gunnar Lodin. Gärdsgårdbygget vid köksträdgården fortsatte på Kistadagen under ledning av Gunnar L och Sten P. Bikupan sköts av Per Öhman. Köksträdgården har prunkat av vackra blommor och fina grönsaker till många besökares glädje. Den har skötts på bästa sätt av Anita K och Lisbeth Westin. Sten m.fl. har klippt gräset. skogsplantering gjordes våren 2017. Vägrenovering kommer igång våren 2018.

Ylva L har lagat, fodrat och sett till att våra unika slitryor är upphängda på rätt sätt.

Anneli L. har i museet visat en intressant fotoutställning med Väddös skolor genom tiderna.

Midsommarfesten besöktes av fler än någonsin. De härliga musikanterna Jörgen Toresson, Kurre Wenner och Lotta Blom samt lekledare och majstångsklädare, parkeringsvakter, biljett-kaffe-läsk-glass-korv-lottförsäljare gjorde festen så traditionell och trevlig som den bara kan vara på Kista. Fiskdammen och ponnyridningen gladde de små. Stort och varmt tack till alla som gör denna uppskattade fest möjlig för väddöbor och sommargäster.

Spelmansstämman på Kista i år var skickliga tjejspelmanslaget “Norr om Stockholm ” gästartister.

På årets byvandring i Rangarnö blev vi väl mottagna och fick lära oss mycket om den gamla byn under sakkunnig ledning av lngemar Svärd, Sussie Skogström, Calle Arvidsson m.ft. De visade oss, ca 50 deltagare, runt i byn.

Kvitterkvällarna i Krogarhagen och med final på Kista har denna kalla sommar haft förre besökare.

Sommargudstjänsten under ledning av Sven Thidevall och med Åke Petterssons Sommarkör var som vanligt välbesökt; ca 100 personer, som också lät sig väl smaka av kyrkkaffet som föreningen bjöd på.

Kistadagen i augusti blev en succé med så många besökare som fick prova på olika textila hantverk som bandvävning, trasmattevävning, stickning, påtning, spinna ull och lin m.m. under ledning av Ylva L, Gunilla Thoresson och lnger Eriksson. I snickarboden fick man svarva tillsammans med Monke. Arne demonstrerade vasstakläggning. I museet och mangårdsbyggnaden var det hela tiden fullt av intresserade besökare. Per Ö berättade om biodling och många lät sig väl smaka av kaffe med dopp. Hur man bygger gärdsgård på roslagsvis med baddade vidjor, enestörar och slanor av granvirke intresserade som vanligt många – liksom dem som fick höra om odlingen i köksträdgården. Calle Arvidsson med sitt dragspel och Björn Ljunglöf med fiol underhöll med musik under dagen.

I försöken att synas mer har vi gjort betydande förbättringar. Calle P och Per Ö har skaffat nya, stora skyltar som sitter vid vägen upp mot Kista. På vår egen anslagstavla på ICA sätter Carina upp affischer med alla kommande evenemang. Kontakten med Väddö turistråd resulterade i en stor, bildrik artikel om Kista i det populära annonshäftet “Älskade Väddö”. Hänvisningen till föreningens hemsida är viktig. Anita ansvarar för den. Tillsammans med övriga aktörer på Väddö finns vi med på den stora banderollen vid Elmsta Park. Vi var också med på julmarknaden och sålde julkort och böcker.

Kontakt med andra föreningar är viktig. Det är roligt att lära och få idéer. I framtiden kommer vi att behöva hjälpas åt. Singö, Edsbro och Ununge hembygdsf. har besökt Kista på försommaren och blivit guidade av Carina och Arne. Styrelsen m.fl. medhjälpare besökte Vätö hembygdsf. och fick en grundlig visning av Vätös stenhuggeri av Claes Lund. Under sommaren har Lars Nylén, Sture Götesson, Sven Lundvall, Carina och Arne gått igenom ett stort bildmaterial, som resulterade i en beskrivning av Älmstas utveckling från bondby till samhälle. Detta presenterades i Rospiggen 2018, Roslagens Sjöfartsminnesförenings årsbok. Carina har berättat om bitar ur Väddös historia på föreningsmöten och soppluncher runt om i bygden. SPF Skutan gjorde våren 2017 en vandring från Bagghus, genom Rangarnö till Kista med Arne som ledare och SPF Skutans surströmmingsfest hålls årligen på Kista.

Vasstaket blev ytterligare en sektion klar med hjälp av Patrik och Lasse Lassegård, Arne och Leif. Det tuffa jobbet med att skära nockvass hos Benny Wallén i Gåsvik gjordes av Britt-Marie och Kenneth Nilsson, Anneli, Leif, Arne och Carina. En sektion vasstak återstår.

Arkivet har städats av Lasse Norlin och Ulf. Simon B hjälpte till med höststädningen ute och inne.

I Ordförandekonferenser, kommuninfo, Väddö Turistråd, Norrtälje museums möten samt i datakursen för hembygdsgårdar har Carina deltagit.

Höstkvällen, som 2017 var en berättarkväll med minnen från barndom och skola, blev ovanligt välbesökt och uppskattad. Vi bjöd på kaffe och äppelkaka. 

Tack till alla medlemmar som stöder vårt arbete med att bevara Kista hembygdsgård. Värva fler medlemmar! För kommande generationers rätt till ett levande kulturarv.

Väddö maj 2018

Carina Bäckström, ordf.     Anneli Lennartsson, sekr.    Lennart Björklund, kassör

Anita Kullerstedt               Sten Pettersson                  Ylva LInder

Ulf Crona                          Per Öhman                         Calle Paulsson

Share