Stadgar

S t a d g a r för Väddö Hembygds- och fornminnesförening antagna den 14 maj 2016 ersättande tidigare stadgar från 2010   § 1 Syfte Väddö Hembygds- och fornminnesförening har till syfte att stärka och utveckla hembygdsintresset inom Väddö Läs mer…

Share

Krogarhagen

Grisslehamn (idag benämnt Gamla Grisslehamn) är en historisk plats för överfarter till Åland. Härifrån har varor, personer och post fraktats över havet från vikingatiden (800-1100 e. Kr) fram till år 1755. Därefter förlades överfarten till en plats på norra Väddö Läs mer…

Share

Kasberget

Gamla Grisslehamns vårdkase Upptäckte kasvakten fiender på havet satte han eld på risverket och från kase till kase förmedlades budskapet om den annalkande faran och försvaret kunde mobiliseras. I vilken mån detta varningssystem verkligen användes är dock oklart. Sannolikt hade Läs mer…

Share