Dagordning årsmöte 2020

Väddö Hembygds- och fornminnesförening Dagordning vid årsmöte med Väddö Hembygds- och fornminnesförening lördagen den 15 augusti 2020 kl 13.00 på Kista hembygdsgård   Mötet öppnas       Parentation Godkännande av dagordning Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justeringspersoner, Läs mer…

Share