Nödmynt

När Karl XII slutade sin bana vid Fredrikshald den 30 nov,1718 efterlämnade han ett i grund utarmat folk. Stora ofreden hade räckt i nära två årtionden och den hade uttömt landets alla krafter. Männen stupade eller blev fångar i Ryssland. Läs mer…

Share

Byordning för Gåsviks by

Byordningen som fastställdes 1799. Den beskriver hur byamännen ska sammankallas för att hantera olika frågor för byns bästa. Regler för bl.a. gärdesgårdar, grindar och kreatur måste följas, annars kan böter utkrävas.

Share