Historiska berättelser

Här finns olika historier och berättelser från både äldre och nyare tider. Det är samlat material från litteratur, arkiv, brev och allmänna handlingar som berör Väddös hístoria.

Om du själv har något av intresse som handlar om Väddö är du välkommen att höra av dig till föreningen. Det kan handla om egna upplevelser, berättelser från äldre släktingar eller brev och artiklar från olka tidsepoker i Väddös historia.

Share