Verksamhetsberättelse 2018

Väddö hembygds-och fornminnesförening

Verksamhetsberättelse 2018

Föreningen bildades 1929 och Vikingalunden blev föreningens första hemvist. Krogarhagen i Gamla Grisslehamn kom från 1937 att tillhöra föreningen genom gåva av rektor Wilhelm Mattson. Genom arv efter Charlotta Eriksson fick föreningen Kista 1947. Gården blev förklarad som byggnadsminne 2011.

Styrelsen, som under 2018 haft 6 protokollförda sammanträden och åtskilliga arbetsmöten, består av Carina Bäckström ordf. Lennart Björklund kassör, Anneli Lennartsson vice ordf., sekreterare och medlemskassör, ledamöter: Ulf Crona, Anita Kullerstedt, Ylva Linder, Calle Paulsson, Sten Pettersson, Per Öhman. Revisorer: Peter Hagqvist och Hans Lundin, revisorssuppleant Bertil Malmfält. Valberedning: Laila Lundqvist, Hans-Åke Sperne

Årsmöte hölls lördag 26 maj. Medlemsantalet under 2018 har varit ca 452 st. Medlemsavgiften höjdes till 150 kr för vuxna och 20 kr för barn.

2018 präglades av vädrets nyckfullhet, av att stora och viktiga arbeten blev slutförda och att glädjande många besökte Kista.

Midsommaren 2018 går till historien då årets värsta lågtryck med hårt regn, stormvindar och klass-två-varning ändrade alla planer på vår traditionella midsommarfest. Nya ladan blev vår räddning, Jörgen Toresson, Lotta Blom Ström och Kurre Wenner spelade och sjöng med sedvanligt gott humör, kaffe och brödpåsar kom fram, varmkorven och glassen också. Vinden mojnade, stången kunde resas och dansen kom igång. Stövlar och regnställ hindrade inte våra trogna midsommarfirare. Det blev dock inget lotteri och inget inträde.

Den svåra torkan denna sommar brände Kistas marker bruna, ungdjuren var så hungriga att de t.o.m. åt syrenhäck. På Mossberget knastrade mossan och Räddningstjänsten i Älmsta gav oss instruktioner om vattenberedskap och rökförbud. Anita och Lisbeth kämpade med Köksträdgården, denna sommar var det svårt att få något att växa. Läs mer på hemsidan. Precis efter nyår fällde stormen Alfrida mycket av Kista skogen. En bedrövlig syn.

Vägen fick under våren 2018 en välbehövlig restaurering gm Torbjörn Anderssons försorg. Den enskilda vägen till Kista belastas hårt av såväl tunga fordon som av genomfartstrafik.

Den sista etappen restaurering av vasstaket slutfördes under sommaren.

Gårdsstängsel och gärdesgårdar behöver ständigt repareras och förnyas. Några etapper färdigställdes under året. Ett arbetslag med Leif Lennartsson som ledare gjorde en betydande insats hösten 2018. Ylva Linder och Sten Jansson har börjat städa och sortera på Gammelstugans vind. Där ska visas textila redskap från förr.

Stigen upp på Mossberget fick några nya skyltar och snitslar. Under 2018 ingick Väddö hembygdsförening ett Naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen. Kistas del av Mossberget är nu ett Naturvårdsområde. arbetskvällar och naturvårdsdagar kommer en trogen skara och hjälper till att göra gården fin och välskött. Bl. a Gudmund och Mia Blomgren har målat grindar och trädgårdsmöbler m.m.

Kista havet som ingår i ett Natura 2000-avtal har restaurerats på såväl Länsstyrelsens uppdrag som med finansiering. Krogarhagen i Gamla Grisslehamn har skötts föredömligt av Torsten och Inger Eriksson.

Nya ladan har varit uthyrd till fester och sammankomster. Gården har visats för grupper och enskilda under sommaren och kaffestugan har varit öppen. Många gåvor av hembakat bröd har såväl som sommarlotteriet uppskattats. Den inlånade utställningen om Rysshärjningarna 1719 gjorde att många besökte Kista för första gången. Stort intresse för denna utställning.

Spelmansstämman detta år hade besök av de skickliga spelmännen ur Silverbasorkestern och Tagelfar. Björkö teater visade den sedelärande och roliga pjäsen Björkö-Björnen.

Kistadagen var som vanligt välbesökt även om torkan hindrade oss från att visa gärdsgårdsbygge. Det demonstrerades div. textila hantverk. Att prova på bandvävning och svarvning var populärt. Spelmän underhöll och kaffestugan var öppen. Gårdarna och museets utställningar visades. Honung från Kistas bikupor såldes.

På Elmstanatta utsågs välförtjänt Anneli Lennartsson till Årets Väddöbo för sina fina och värdefulla insatser för Väddös skolelever. Vi bugar och niger.

I Rospiggen 2018 har Arne och Carina bidragit med bilder och berättelser ur Elmstas historia. Genom samarbete med andra hembygdsföreningar bidrar man på olika sätt att visa på Väddös och Roslagens spännande historia. Jan Olov Ivarsson har med gamla kartor lagt nya pusselbitar till Kistas historia. Ulf Crona har gjort en fin modell över hur en gård som Kista kan ha sett ut på medeltiden. Det gjordes en studieresa till Österbybruk.

Höstkvällen fick vi höra Lennart Nylunds föredrag om Väddö under kalla krigets dagar.

VHFF har anslutits till Kollektivt Kulturarv, hembygdsföreningarnas bildsamlingar ska digitaliseras, bevaras och tillgängliggöras. Anneli och Arne ansvarar. Ordf. har deltagit i Stockholms läns hemb.förbunds ordförandeträffar, kurser och årsmöte.

Väddö Julmarknad deltog VHHF med försäljning av Ylvas hantverk, div. böcker och kort.

Stort och varmt tack till alla medlemmar som stöder vårt arbete med att bevara Kista med sin unika miljö. För kommande generationers rätt till ett levande kulturarv.

 

Carina Bäckström ordf. Anneli Lennartsson sekr. Lennart Björklund kassör

 

Ulf Crona Anita Kullerstedt Ylva Linder

Calle Paulsson Sten Pettersson Per Öhman

Share