Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är Storstockholms eget museum.
Vi arbetar för att göra alla medvetna om betydelsen av länets historia och värdet av våra kulturmiljöer. Landskapet i Stockholms län har formats under en lång och spännande historia – nära 10 000 år har förflutit mellan de första stenåldersjägarnas fångstboplatser på Södertörn och 2000-talets Stor-Stockholm.

» www.stockholmslansmuseum.se

Share