Roslagens Sjöfartsminnesförening

Roslagens Sjöfartsminnesförening är en ideell förening som stärker och utvecklar intresset för Roslagens sjöfartshistoria. Vi driver det innehållsrika och trivsamma Roslagens Sjöfartsmuseum i Älmsta på Väddö, vackert beläget på sluttningen ner mot Väddö kanal. Vi är även svensk arrangör för den historiska Postrodden över Ålands Hav, som sker i juni varje år. Varje vår firas Valborgsmässoafton, Nationaldagen och Beckbyxans Dag vid museet med underhållning och god gemenskap. Vår populära årsskrift, Rospiggen har utgivits årligen sedan 1940. Den innehåller många spännande skildringar från Roslagens sjöfartshistoria.

» www.sjofartsmuseet.se

Share