Utgrävningar av Krogarhagen i Gamla Grisslehamn

Stockholms läns museum lät 2002 och 2003 utföra utgrävningar i Gamla Grisslehamn. Det gjordes i samrabete med Länssstyrelsen i Stockholms län och Väddö hembygdsförening. Syftet vara att öka kunskapen om hamnen vid Gamla Grisslehamn som omnämns i skrifter från medeltid och framåt. Det har varit från fiskehamn till en av de viktigaste hamnarna österut under svensk stormaktstid och framåt.

 

Det dokumenterades fynd av husgrunder och föremål som i huvudsak kommer från 1600- och 1700-talen. Rapporten (“Det gamla Grisslehamn – stormaktstidens port mot öster”) finns på Stockholms länsmuseum och kan hämtas via denna länk:

http://www.stockholmslansmuseum.se/site_media/upload/Grisslehamn_Rapport2012_17L.pdf

 

  

Share