Väddöbygden

Välkommen till Väddöbygden!

Väddöbygden ligger i Roslagen, 30 km norr om Norrtälje, vid Ålands hav. Väddöbygden omfattar Väddö, Barnens Ö, Björkö och Arholma i söder, Fogdö och Singö i norr och fastlandet med Söderbykarl och centralorten Älmsta. Väddö är Sveriges sjunde största ö (12 790 hektar).

Kända platser är bl.a. Grisslehamn, Älmsta, Barnens Ö och Simpnäs. Här finns också Väddö kanal, en farled som varje år passeras av cirka 20 000 fritidsbåtar. Och här finns ett stort serviceutbud, ett mycket aktivt föreningsliv och, framförallt på sommaren, ett rikt utbud av kulturaktiviteter. Många berömda personer bor eller har bott i Väddöbygden, t.ex. Albert Engström, Wilhelm Moberg, Harald LindbergPhilip von SchantzKrister Henriksson och Erik Eriksson.

Läs mer på

http://www.vaddobygden.se/

 

 

 

Share