Städkväll 10 april 2017

De flesta i hembygdsföreningens styrelse plus Hans Lundin, som körde traktorn, samlades för att röja undan i skogen efter trädfällning. Vägen upp mot Kista hembygdsgård från Simpnäsvägen har nu blivit mycket ljusare efter att en massa stora granar tagits bort. Dock fanns grenar och ris kvar och denna kväll samlade vi ihop så mycket vi orkade i högar, vilka sedan hämtades med traktorn för att senare bli flis.

Samtidigt eldade Leif Lennartsson tidigare ihopsamlat ris på ett annat ställe. Vädret var lite mulet med enstaka regnstänk och det blåste en del, men vi knogade på. Efter några timmar var det gott med kaffe/te och smörgås i nya ladan samt styrelsemöte, innan vi åkte hem i fullmånens (nästan) sken.

Share