Verksamhetsberättelse 2016

Väddö Hembygds- och fornminnesförening. Föreningen bildades 1929 och blev ägare till Kista 1947. Föreningen äger även Krogarhagen och Kasberget i Gamla Grisslehamn. Styrelsen: Styrelseledamöter under 2016: Carina Bäckström ordf., Anita Kullerstedt vice ordf., Lennart Björklund kassör, Anneli Lennartsson sekr. tillika Läs mer…

Share

Väddöbygden

Välkommen till Väddöbygden! Väddöbygden ligger i Roslagen, 30 km norr om Norrtälje, vid Ålands hav. Väddöbygden omfattar Väddö, Barnens Ö, Björkö och Arholma i söder, Fogdö och Singö i norr och fastlandet med Söderbykarl och centralorten Älmsta. Väddö är Sveriges sjunde största Läs mer…

Share