Byordning för Gåsviks by

Byordningen som fastställdes 1799. Den beskriver hur byamännen ska sammankallas för att hantera olika frågor för byns bästa. Regler för bl.a. gärdesgårdar, grindar och kreatur måste följas, annars kan böter utkrävas.

Share

Krogarhagen

Grisslehamn (idag benämnt Gamla Grisslehamn) är en historisk plats för överfarter till Åland. Härifrån har varor, personer och post fraktats över havet från vikingatiden (800-1100 e. Kr) fram till år 1755. Därefter förlades överfarten till en plats på norra Väddö Läs mer…

Share

Kasberget

Gamla Grisslehamns vårdkase Upptäckte kasvakten fiender på havet satte han eld på risverket och från kase till kase förmedlades budskapet om den annalkande faran och försvaret kunde mobiliseras. I vilken mån detta varningssystem verkligen användes är dock oklart. Sannolikt hade Läs mer…

Share

Husinge

Husinge finns med i skrifter från tidigt 1500-tal. Följande text är hämtad ur Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Husinge Sigge i Husinge nämns 1505 och 1519. En son till honom var säkert den Jon Siggesson, som 1557 innehade Läs mer…

Share

Massum

Massum finns nämnd i skrifter från 1500-talet. Följande text är hämtad från Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Massum Nils Larsson i Massum omtalas 1516, Per Larsson och Nils där­sammastädes 1542. Är 1545 omtalas Peder Larssons söner i Mas­sem, Läs mer…

Share