Rangarnö

I skrifter från tidigt 1400-tal nämns Rangarnö. Länk till hemsida om Rangarnö:http://rangarno.se/ Följande text är hämtad från Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Rangarnö Peder i Rangarn nämns 1409 och 1424. Även 1493 förekommer en Peder i Rannegarn, och Läs mer…

Share

Östernäs

Följande text är hämtad från Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Östernäs De bägge Näs-byarna i Väddö var på 1550-talet på förslag till en av de s. k. avelsgårdar, för vars inrättande överallt i riket Gustaf Vasa denna tid Läs mer…

Share

Wästernäs

Följande text är hämtad från Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Västernäs Västernäs bestod vid mitten av 16:de seklet av fem hemman, i det att nr 3 och 4 fram till omkring 1589 hade samma ägare. Däremot torde nr Läs mer…

Share

Kista

Kista är Väddö Hembygds- och fornminnesförenings gård som visas upp en välbevarad miljö. Den överlevde rysshärjningarna på 1700-talet då många byar och miljöer brändes ner. Mer om aktiviteterna kan läsas om i fliken Kista hembygdsgård och på hemsidans förstasida. Följande Läs mer…

Share

Senneby

Senneby har en egen hemsida som har adressen:http://www.senneby-by.se/ Följande text är hämtad ur Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Senneby Den Botolf i Sidhaby, som satt i en nämnd »bönder aff Wreddö» 1409, var väl sennebybo (huruvida något samband Läs mer…

Share

Södersund

Södersund var under en tid nämnd som Sund, vilken senare är uppdelad i Norr- och Södersund. Följande text är hämtad från Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Södersund Södersunds bönder uppräknas i tiondelängden 1555 vara Jon Bengtsson, Matts Jonsson Läs mer…

Share

Norrsund

Norrsund på centrala Väddö finns nämnd från tidigt 1400-tal. Följande text är hämtad från Edvins Gustavssons bok om Väddö socken. Om Norrsund Norr- och Södersund nämns som skilda byar 1409, men sedan heter det länge efteråt blott Sund, såsom 1493 Läs mer…

Share

Weda

Veda ligger mitt på Väddö, mellan Älmsta och Gamla Grisslehamn. Här spelades den första filmen in (1960) från Astrid Lindgrens bok “Alla vi barn i Bullerbyn”. Följande text är hämtad från Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Veda (och Läs mer…

Share

Hammarby (och Gamla Grisslehamn)

Hammarby nämns i skrifter från tidigt 1400-tal. På dess ägor nämns “färjestaden” som tidigt hade krog, färjeläge och postgång över till Åland. Följande text är hämtad från Edvin Gustavssons bok om Väddö socken. Om Hammarby (och Gamla Grisslehamn) »Hamar är Läs mer…

Share