Brev från Postinspektör Alm i Grisslehamn 1699

Här är ett exempel på brev som postmästare Alm skickade till Stockholm. Det handlar om det besvärliga isläget som påverkar posttransporter över Ålands hav.

 

 

 

Grisslehamn 1699  Till att med detta i ödmjukhet bemöda välborne herr 
sekreteraren för orsaker mig det menföret som är i
havet av is. Att det nu varken brister eller bär, ty i
förlidne söndag när där 4 poster överkom från Åland
följde isen dem strax efter, så att på en timme rum
kunde man knappt se något vatten, och nu är så stark
att man halva milen ifrån land kan gå där uppåt, men
är nu intet vatten att se över hela havet, varför där
5 poster måste här vila, det jag och på sista postpass,
jämväl i ett brev till inspektorn herr Daniel von Möller
gav ödmjukligen tillkänna den 23 februari. Förlidna
tisdag afton kom generalen och guvenören högvälborne
Otto Wellingk med medfölje hit, och i går som var den
9 reste här omkring tillika med löjtnant Möller även
köpman Gert Witte benämnd ifrån Reval, vilka legat
här över 4 veckors tid. I övrigt förblir jag skyldigt. Välborne herr sekreterarens Tjänstödmjuka tjänare À Alm Grislehamb postcontor Den 10 marti 1699

 

Share