Carl Linnéus lapplandsresa 1732, via Grisslehamn

Carl Linnéus gjorde sin lapplandsresa 1732. Hemresan gick via Åbo och Grisslehamn, sedan vidare till Uppsala. Här kommer ett utdrag från den resans del när den gick till Grisslehamn.

Postmästare Alm i Grisslehamn rapporterade också in vilka som passerat som resande. Hans skrivna rapport när Linnéus passerade finns med i texten..

 

 

 

Carl Linneus lapplandsresa år 1732

Lände om aftonen till Åbo stad, vilken är stor som Örebro, väl byggd, ofta ruinerad av fienden, ofta avbrunnen, vilket annars ej kunnat skett för pörten skull. Spisarna såg jag voro ej särdeles höga, öppna, vilket kommer av det stenar lösa ligga på varandra ovanför öppningen, vilka fatta värme och så augera hettan. Finsk lura görs som annat dricka, men kokas ej, utan röda stenar kastas uti, i stället för koka. 

Svarta långa: Mus longus, labio inferiori albo tager fågel i träd, i vatten.
Bits. (Mink)

Surbrunn, 1/4 fjärding från staden, upptagen av Tillands, äldre än Medevi. Har så starkt lopp, att en borgare i staden byggt kvarn, dit han leder vattnet, men han drivs icke alltid av det. 

Biblioteket miserabelt, 2:ne akademier, den ena på den andra. 

Oktober 5. Reste därifrån; åkrarna i Finland äro härliga, se ut som i Östergötland, helt släta och stora fälten. 

Folket måste över med posten bundna per vices. 

6. Kom vi på trajekterna. Vid Brändön fanns röd saxum sten berg. Sedan hela Åland bestod av samma röda saxos, ja ett helt slott Kastelholm, som nu inklinerade till rudera, var av samma stenar byggt. 

Kvinnfolken färga med färglav, bliver brunt, koka mossan med vatten och allena vadmal eller strumpor utan alun, några lägga litet Orleans’ till. 

Sälskor likt kängor.   (se bild av sälskor)

7. Om aftonen kom till Ålands slut. Havtorn på Åländska finnbär på vägen. 

8. Reste över Ålands hav. (Gamla Grisslehamns krogen) 

9. Vid Edsbro, järnbruk av åtskilliga gruvor nyligen upptagna i Roslagen. Vid kyrkan stod upprättade stenar. Vid masungnen och kyrkan på små backar, stodo alldeles som cypresser, smala, täta, hopkramade, höga. (Enar.)

10. Kom lyckligen kl. Inemot 1 om dagen till Uppsala.

————————————————————————–

Postmästare Alms rapport 10 oktober 1732

Förteckning uppå de Resande och passagerare, som sedan sista Påst passerat Grisslehamn.

Ifrån finska sidan anlände 1732 den 8 october
Ankåm Inspectorn Wilhelm Pihl, ifrån Castelholm, ärnar sig till Stockholm, och tillbaka igen.

Dito. Handelsmannen Jobst Schultz, ifrån Åbo, ärnar sig till Örebro, försedd med Åbo Lands Cancelliets pass, daterat den 2 octob 1732.

Dito. Giördelmakaren Gustav Hårdh, ifrån Åbo till Stockholm, och tillbaka igen, med Åbo Lands Cancelliets, af den 2 october 1732.

Dito. Medcine Estodiosus Carl Linneus, ifrån Åbo till Stockholm, pass af Åbo Lands Cancellie af den 2 octob 1732.

Grisslehamns postcontoir

Den 10 octob 1732

Joh Alm

 

Share