Byordning för Gåsviks by

Byordningen som fastställdes 1799. Den beskriver hur byamännen ska sammankallas för att hantera olika frågor för byns bästa. Regler för bl.a. gärdesgårdar, grindar och kreatur måste följas, annars kan böter utkrävas.

Share