Sveriges Hembygdsförbund

Sveriges Hembygdsförbund ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund i arbetet med kulturarvet. Vi företräder också hembygdsrörelsens intressen i kontakter med myndigheter och beslutsfattare och samarbetar med andra folkrörelser. Sveriges Hembygdsförbund har i uppdrag att göra hembygdsrörelsen mer Läs mer…

Share